Структура

Ръководство

 Директор - Ирина Георгиева

 • ОКС магистър РФ
 • магистър по образователен мениджмънт
 • магистър по психология
 • І ПКС "Управление на образованието"
 • І степен от кариерното развитие на директор

 

Заместник директори

 
Даниела Димитрова - заместник директор УВД

 

 • ОКС магистър
 • ІІ ПКС

 

Първолета Николова - заместник директор УВД

 

 • ОКС магистър
 • ІV ПКСАдминистрация

 

  Добринка Коритарова - главен счетоводител

  Елка Колева - ЗАС - касиер

  Николинка Георгиева - технически секретар - домакин

 

                                                                     Педагогически специарлисти

Траяна Добрева - педагогически съветник

 •  ОКС - магистър

 

Начален етап

 1. Цветанка Тонева - ОКС  бакалавър
 2. Радка Иванова - ОКС  магистър
 3. ПетяТончева - ОКС  бакалавър
 4. Ралица Пейчева  - ОКС бакалавър
 5.  Валентина Иванова - ОКС магистър
 6. Мариана Николова - ОКС бакалавър
 7. Валентина Попова - ОКС магистър
 8. Даниела Овчарова - ОКС бакалавър
 9. Маргарита Димитрова - ОКС магистър
 10. Соничка Андонова - полувисше
 11. Десислава Атанасова - ОКС бакалавър
 12. Кристина Кирякова-Дойнова - ОКС магистър
 13. ВасиленаТинакова - ОКС магистър
 14. Деница Василева - ОКС магистър
 15. Снежанка Димитрова - ОКС бакалавър
 16. Петя Колева - ОКС магистър
 17. Камелия Овчарова - ОКС магистър

 

Прогимназиален етап

 Български език и литература                              Английски език

1. Донка Петрова  - ОКС магистър                       1. Димитринка Тодорова - ОКС магистър

2. Милена Тишева - ОКС магистър                       2. Милена Тишева - ОКС магистър

 

Математика                                                        Информационни технологии

1. Маргарита Тодорова  - ОКС магистър                1. Първолета Николова- ОКС магистър

2. Димитрина Ангелова  - ОКС магистър              2. Димитрина Ангелова

 

Човекът и природата                                Химия и опазване на околната среда

1. Даниела Димитрова                                                Даниела Димитрова ОКС - магистър

2. Димитрина Ангелова

 

Физика и астрономия                                        География и икономика

   Димитрина Ангелова - ОКС магистър                    Мария Маринова - ОКС магистър

 

История и цивилизация                           Технологии и предприемачество

   Ваня Тренева - ОКС магистър                            1. Ваня Тренева

                                                                               2. Росен Германов

 

Изобразително изкуство                                     Музика

   Росен Германов - ОКС магистър                            Мария Маринова

 

Физическо възпитание и спорт

   Янош Рашков - ОКС магистър

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved