Документи

В този раздел може да се запознаете с основните документи на І ОУ град Варна. Тук ще намерите извадки от Правилника на училището, Училищният учебен план, графиците за консултации с ученици и с родители, графици за поправителните сесии и пропускателния режим на училището.

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved