Прием / График на дейностите за прием в първи клас 2023-2024

График на дейностите за прием в първи клас 2023-2024

График на дейностите за прием в първи клас

 

План-прием за I-ви клас в Първо ОУ "Свети кназ Борис I" за учебната 2023/2024 г.:

3 паралелки - 66 деца
 

V-ти клас: 2 свободни места - 2 паралелки

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved