Проекти / "Подкрепа за успех"

"Подкрепа за успех"

График за допълнително обучение по проект "Подкрепа за успех"

 

Група с ученици от 2а клас по математика

 

Дата на провеждане Начален час Място провеждане
03.05.2019 11:40  класна стая
07.05.2019 12:20  класна стая
08.05.2019 11:40  класна стая
14.05.2019 12:20  класна стая
15.05.2019 11:40  класна стая
22.05.2019 11:40  класна стая
28.05.2019 12:20  класна стая
29.05.2019 11:40  класна стая
30.05.2019 11:00  класна стая
30.05.2019 11:40  класна стая

 

Група с ученици от 2б клас по математика

 

Дата на провеждане Начален час място на провеждане
07.05.2019 11:40 класна стая
07.05.2019 12:20 класна стая
08.05.2019 11:40 класна стая
14.05.2019 11:40 класна стая
14.05.2019 12:20 класна стая
15.05.2019 11:40 класна стая
22.05.2019 11:40 класна стая
28.05.2019 11:40 класна стая
28.05.2019 12:20 класна стая
29.05.2019 11:40 класна стая

 

Група с ученици от 3а клас по български език и литература

 

Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
03.05.2019 12:30 класна стая
08.05.2019 11:50 класна стая
10.05.2019 12:30 класна стая
15.05.2019 11:50 класна стая
16.05.2019 11:50 класна стая
22.05.2019 11:50 класна стая

 

 Група с ученици от 4а клас по математика

Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
03.05.2019 11:50 стая 200
09.05.2019 11:50 стая 200
09.05.2019 12:30 стая 200
10.05.2019 11:50 стая 200
16.05.2019 11:50 стая 200
17.05.2019 11:50 стая 200
30.05.2019 11:50 стая 200
30.05.2019 12:30 стая 200
31.05.2019 11:50 стая 200

 

Група с ученици от 5а клас по български език и литература

 

Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
09.05.2019 11:50 стая 305
09.05.2019 12:30 стая 305
16.05.2019 11:50 стая 305
16.05.2019 12:30 стая 305
30.05.2019 11:50 стая 305
30.05.2019 12:30 стая 305
06.06.2019 11:50 стая 305
06.06.2019 12:30 стая 305
13.06.2019 11:50 стая 305
13.06.2019 12:30 стая 305

 

Група с ученици от 6-ти клас по математика

 

Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
10.05.2019 12:00 стая 306
10.05.2019 12:45 стая 306
17.05.2019 12:00 стая 306
17.05.2019 12:45 стая 306
31.05.2019 12:00 стая 306
31.05.2019 12:45 стая 306
07.06.2019 12:30 стая 306
07.06.2019 13:10 стая 306
14.06.2019 12:30 стая 306
14.06.2019 13:10 стая 306

 

Група с ученици от 6-ти клас по български език и литература

 

Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
02.05.2019 11:50 стая 206
08.05.2019 11:50 стая 206
09.05.2019 11:50 стая 206
15.05.2019 11:50 стая 206
16.05.2019 11:50 стая 206
29.05.2019 11:50 стая 206
05.06.2019 11:50 стая 206
06.06.2019 11:50 стая 206
12.06.2019 11:50 стая 206
13.06.2019 11:50 стая 206

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved