Училището - територия на учениците / Анкета за Варна "Европейска младежка столица 2017"

Анкета за Варна "Европейска младежка столица 2017"

 

Проучване на нагласите и очакванията на учениците свързани с избора на Варна за "Европейска младежка столица 2017".

Ученици може да дадете своето мнение като попълните анкетата на поместения по-долу адрес.

 

https://docs.google.com/forms/d/1JRqLWakiaOZbTm3IUma12DWt4Esf-8-P1Pd22oBzaCo/viewform?c=0&w=1&fbzx=2393720877792381703

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved