Училището - територия на учениците / Ученически съвет

Ученически съвет


СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

на I ОУ ”Свети княз Борис I” – град Варна

  

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 


Младен Димитров VIІб клас –  председател

 

 

Анелия Вълкова VIIб клас – заместник - председател

 

 

Даниел Стойчев VIІ а клас - протоколчик

  

Членове на Ученическия съвет:

 

 

Катрин Кателиева V а клас

 Звездомира Михайлова V б клас

Йоана Христова Vб клас

Мериан Георгиева VІа клас

Кристан Пехливанов VІа клас

Бурджу Хасан VІб клас

Кристина Колева VІб клас

Даниел Стойчев VІІа клас

Симеон Георгиев VІІа клас

 

Постоянни комисии:

  • Култура и спорт - Симеон Георгиев VІІа клас, Кристан Пехливанов VІа клас
  • Благотворителност - Бурджу Хасан, Катрин Кателиев
  • Образование - Даниел Стойчев, Йоана Христова
  • Изкуство - Кристина Колева

 

 

 

 

 


 

Мериан Галинова Георгиева V а клас

 

 

Габриела Милкова Йорданова V а клас

 

 

Симона Иванова Денева V б клас

 

 

Кристина Иванова Колева V б клас

 

 

Денислава Веселинова Арабова VI а клас

 

 

Людмила Василева Василева VI а клас

 

 

Александра Ивайлова Димитрова VI б клас

 

 

Лилия Бойкова Любомирова VI б клас

 

 

Никола Николаев Игнатов VII а клас

 

 

Георги Стоянов Атанасов VII а клас

 

 

Ерик Красенов Петков VII б клас

 

 

Росен Янев Илиев VII в клас

 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

 

Култура и спорт: Людмила Василева, Александра Димитрова

 

 

Благотворителност: Лилия Любомирова, Велина Вълчева

 

 

Образование: Денислава Арабова, Йоана Христова.

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved