Училището - територия на учениците / Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

     

    Ежегодно в І ОУ гр. Варна се осъществява прием в  паралелки с изучаване на изобразително изкуство в ЗИП и СИП. Своя поглед към света децата претворяват в ярки картини, макети, проекти. Освен тях поместваме творби и на други наши талантливи ученици.

   
 Пано "Пролет" - ІVа клас  Пано "Зима" - ІVа клас

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved