Училището - територия на учениците / Ученическо творчество / Ученическо творчество 2020/2021

Ученическо творчество 2020/2021

 

Моето училище - есе от Й. Хр.

 

 Моето училище

 

Училище,изпълваш ме

 със чувства най-добри,

аз ще завърша скоро,

но ще помня

своите учители добри!

Как винаги до нас те бяха

и караха ни се,и с нас се смяха.

Ний горди сме със твойто име свято

и то за нас е скъпо като злато!

Ще помня теб,училище любимо

за мене ти ще си незабравимо!

Ще помня!

 

                            Йоана Христова  VIб

 

 

 

 

                                      Моето училище

Училище мое,училище любимо

с княжеско име Борис,ние сме неговия приз.

С приветливи стаи класни,

с учителки прекрасни, тук аз научих се да пиша,

да чета и да познавам света.

Цифрите да нижа в ред,с радост уча в студ и пек.

Човек добър да бъда,училището ме научи

Човек със главно Ч е и госпожата,която хвана ме нежно за ръката

букви,цифри и рисунки,понякога и смешни муцунки

научи ме на всичко тя и затова и казвам БЛАГОДАРЯ!

За училището още аз ще кажа и на моите деца ще го покажа

както мама ми разказа,как и тя е била малка

в същия училищен двор,в същите просторни стаи

и със звънкияучилищен звънец,в ръка със здравец и синчец.

И накрая ще добавя,никога не ще забравя!

Училището княз Борис,в сърцето ми е първи приз!

                                                                           Дария Джорабчи 5б клас

                                                       1 ОУ ,,Св. княз Борис 1