Училището - територия на учениците / Изобразително изкуство / Рисунки

Рисунки

2020/2021

"Познавам Апостола"

Конкурс "Виж доброто в мен"


  

 

 

 

2019/2020

Рисунки на учениците във връзка с патронния празник

 

 

2017/2018

На традиционния конкурс "Децата на Владиславово рисуват" участваха ученици от начален етап, който се проведе в читалището поради ремонта на сградата на училището. Децата се представиха чудесно! Поздравления за малките художници!

 

2016/2017

 Конкурс "Децата на Владиславово рисуват" - вътрешен кръг

 

2015/2016

Най-добрите рисунки в училищния конкурс "Децата на Владиславово рисуват".

2014/2015

СИП  Vклас - рисуване

 

 

"Децата на Владиславово рисуват"- вътрешноучилищен кръг

 

 

 

2012/2013

 

 

 

І - во място в конкурса "Децата на Владиславово рисуват" завоюваха в ІІІ-та възрастова група - Ния Папазова ІVв кл., І - во място в ІV възрастова група - Габриела Василева VІа клас.

 

Ния Папазова - IVв клас Габриела Василева - VIа клас

 

Ученическо творчество:

 

     
     

 

 

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved