Документи / Достъп до информация

Достъп до информация

1. Наименование, адрес, телефон за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация:

Заявленията за достъп на обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден с приемно време от 8,00ч. до 16,00ч. в канцеларията на І Основно училище ет.2, стая 203 на адрес гр.Варна, район "Владислав Варненчик", тел.052 510-317, e-mail osnovno_1@abv.bg

2. Вътрешни правила и ред за достъп до публичните регистри

3. Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019г.

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved