Документи / Защита на личните данни

Защита на личните данни

Администратор на лични данни е І Основно училище "Св. княз Борис І"

с адрес: гр. Варна, р-н "Вл. Варненчик", тел. 052 510 317, e-mail osnovno_1@abv.bg

Връзка с длъжностно лице по защита на данните - тел. 0877447653, e-mail osnovno_1@abv.bg

Работно време  от 8:00ч. до 16:00ч.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved