Обучение в електронна среда / Стъпки за присъединяване на учениците към класните стаи

Стъпки за присъединяване на учениците към класните стаи

1. Изберете GOOGLE

2. GOOGLE акаунт

3. Изберете вход

4.

5. Натиснете НАПРЕД

6. Напишете паролата - 12345678, ако влизате за първи път

7. Променете паролата си  и я запишете някъде, за да не я забравите

8. Ако вече сте я променили влизате с новата си парола

9. От деветте точки избирате М-gmail

10. Отваряте пощата си

11. Щраквате върху първото писмо

12. След като се отвори, щракате върху покана

13. Приемате поканата с бутона JOIN

14. Повтаряте действията за следващите писма

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved