За родителите / Линк за достъп до системата за прием в І клас

Линк за достъп до системата за прием в І клас

  Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е:
https:school.is-vn.bg

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved