За родителите / НВО - седми клас - 2018/2019

НВО - седми клас - 2018/2019

 

Дати на провеждане на изпити

Учебен предмет

Начало за част І

Времетраене в минути за І част

Начало за част ІІ

Времетраене в минути за ІІ част

17.06.2019г.

Български език и литература

9:00 часа

60 минути

10,00 часа

90 минути

19.06.2019г.

Математика

9:00 часа

60 минути

10,00 часа

90 минути

21.06.2019г.

Чужд език

/по желание/

9:00 часа

60 минути

-

-

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved