За родителите / РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - І клас

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - І клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Заповядайте на родителска среща на 04.09.2018 г. от 18,00 ч. в сградата

на СУ "П. Кр. Яворов ".

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved