За родителите / За родителите във връзка с електронното обучение

За родителите във връзка с електронното обучение

   

Уважаеми родители и ученици,

Утре, 16 март, стартира обучението в електронна среда.  Учебният процес ще се провежда по утвърденото за II срок  седмично разписание и по приложения график. Учителите ще използват ресурсите  на електронния дневник, електронните учебници и образователни сайтове,  приложенията за електронна комуникация. Своевременно   ще Ви предоставяме нужната информация.

Желая на всички успех! Заедно ще се справим!

 Бъдете здрави!

 

Ирина Георгиева - директор

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved