Новини и съобщения

3 март 2023 г.

Във връзка с  3 март 2023 г. (петък) – Освобождението на България – национален празник - почивен ден!
Учениците трябва да са на училище на 6.03.2023г. Учебните занятия започват в 8:00ч.

Междусрочна ваканция

     Междусрочната ваканция за учениците от първи до седми клас е от 01.02.2023г. до 05.02.2023г.

Учебните занятия започват на 06.02.2023г от 08:00ч.

Коледен полет с дрон

  "Коледен полет с дрон" - подарък от педагогическия колектив на IОУ "Св. княз Борис I" към своите ученици. В рамките на три дена децата ще се научат да управляват дрон под ръководството на капитан III ранг, главен асистент, д-р инженер Тодор Коритаров.

График на олимпиадите през 2022г

Покана за избор на членове на обществен съвет

Eсенна ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Напомняме Ви, че от 29. 10. 2022 до 01. 11. 2022 г. включитено всички ученици са в Есенна ваканция  /Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката/.

Очакваме всички ученици отново на училище на 02. 11. 2022 г. /сряда/. Учебните занятия започват в 8:00часа.

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

    По НП "Заедно в изкуствата и спорта" в IОУ "Свети княз Борис I" през учебната 2022/2023г. ще бъдат сформирани:

  • 1 отбор по баскетбол
  • 1 отбор по футбол
  • 2 групи по народни танци

      Училището ще има нужда от специалист по хореография.

НВО - 7 клас

  Във връзка с провеждане на НВО 7клас, 14 и 16 юни 2022г. са неучебни за вички ученици. Седмокласниците да се явят в училище в 8:30ч.

Съвместна дейност по проект "Подкрепа за упех"

     На 10.06.2022г. от 13:00ч. в Актовата зала на училището ще се проведат междуучилищни дейности съвместно със СУ "Елин Пелин" по проект "Подкрепа за успех":

  • викторина "Българиада" от 13:00ч.
  • състезание "Раз, два, три - пресметни" от 13:30ч.

Резултати на учениците от НВО - 4 клас

  Средни резултати на учениците от НВО по БЕЛ на ниво училище - 79,78 точки, на регионално ниво  - 74,91, на национално ниво - 70,46 точки.

Средни резултати от НВО по математика на ниво училище - 59,79 точки, на регионално ниво - 61,81, на национално ниво - 57,33 точки.

  Изказваме благодарност на г-жа Мариана Николова, г-жа Валентина Иванова и г-жа Десислава Атанасова за добрата подготовка и постигнатите отлични резултати на НВО!

ДЗИ - гимназиален етап

  Дните 18.05.  и 20.05. са неучебни дни във връзка с ДЗИ в гимназиален етап.

1 май - Ден на труда

 Във връзка с 1 май - Ден на труда, който е в неделя, понеделник 2 май е почивен ден.  Учебните занятия се възобновяват на 03.05. 2022г.  от 8,00 часа.

Хубав празник!

Великденски празници

    Уважаеми ученици, почивните дни през празниците са от 22.04.2022г. до 25.04. 2022г. включително. Учебните занятия започват на 26.04.2022г.

Желаем на всички светли празници!

 

Пролетна ваканция

 Според заповед на министъра на образованието пролетната ваканция за учениците ще започне на 01.03.2022г. и ще продължи до 10.03.2022г. включително. Учениците трябва да са на училище на 11.042022г. Учебните занятия започват в 8:00ч.

Приятна ваканция!

В памет на колегите Милена Тишева и Стоян Радев

           На 19.03.2022г. внезапно напусна този свят г-жа Милена Тишева  - дългогодишен учител по английски и български език в нашето училище. Помнят я поколения ученици и колеги, ще я помним и ние с нейния благ характер, доброта и весел дух.

 

На 23.03.2022г. след боледуване ни напусна  г-н Стоян Радев - дългогодишен учител по физическо възпитание и спорт в нашето училище. Господин Радев е европейски шампион по борба за юноши през 1972г,  става и световен вицешампион по борба в младежките си години. Помнят го поколения ученици, които подготвяше както по предмета така и за състезания в извънкласните дейности. Отборите се класираха на републикански първенства, заемайки отборно и индивидуално призови места. Помним го ние неговите колеги, като един невероятен човек изпълнен с доброта, колегиалност и отзивчивост!

Мъката по нашите колеги е голяма! Светла им памет!

НМС "Европейско кенгуру" - отговори

Междусрочна ваканция

  По заповед на министъра на образованието РД09-1474 от 24,01,22г. и РД09 - 1804 от 31,08,21г.  междусрочната ваканция на учениците е от 31.01.2022г. до 04.02.2022г. включително. Учебните занятия се възобновяват на 07.02.2022г.

Коледна ваканция

 

  Съгласно заповед РД-09-1804/31.08.2021г.на министъра на образованието и науката,  коледната ваканция започва на 24.12.2021г. и продължава до 03.01.2022г. включително. Учебните занятия започват на 04.01.2022г. от 8,00ч.

                       Желаем на всички хубава ваканция!

График на олимпиадите

Заповед на Директора за обучение на учениците 5-7 клас

Заповед на Директора за ротационния начин на обучение

15.11.2021 - ОРЕС

  На 15.11.2021г. всички ученици са в ОРЕС!

Обучение на 1-4 клас

 1.        От 11.11.2021г  учениците от Іа, Іб, Ів, ІІб, ІІІа, ІVа, ІVб преминават към присъствена форма на обучение.

   Учениците от тези паралелки със съгласие на родителите се подлагат  два пъти седмично на бърз антигенен тест или представят валидни документи за преболедуване или ваксина.

   Учениците от тези паралелки, чиито родители не са дали съгласие, се обучават синхронно в ОРЕС.

2. В ОРЕС се обучават всички ученици от ІІа клас и ІІІб клас.

3. Присъственото обучение в дните на изследване се осъществява при следната организация:

І - ІV клас                                                                         V - VІІ  клас

7:45 - 8:30 - изследване                                                       8:30 - 9:00 - 1 час

  8:30 - 9:05  - 1 час                                                               9:20 - 9:50 - 2 час

  9:20 - 9:55 - 2 час                                                               10:05 - 10:30 - 3 час

10:05 - 10:40 - 3 час                                                            10:50 - 11:20 - 4 час

10:50 - 11:25 - 4 час                                                             11:35 - 12:05 - 5 час

11:35 - 12:10 - 5 час                                                             12:20 - 12:50 - 6 час

12:20 - 12:55 - 6 час                                                             13:00 - 13:30 - 7 час

 

4. Изследването се извършва в първия присъствен ден и в четвъртък!

 

Ден на будителите

Обучение в ОРЕС от 25.10

Всички ученици от 1 до 7 клас излизат в обучение в електронна среда.

Обучение в електронна среда от 21.10 до 27.10.2021г.

Във връзка с увеличаване на заболели ученици преминаваме към ротационно обучение от разстояние в електронна среда  за всички ученици от І ОУ „Свети княз Борис І“ за периода от 21.10.2021г. до 03.11.2021г. включително, при спазване на следния график:

- ІV а, ІV б, V а, V б, VІ а, VІ б, VІІ а клас се обучават в електронна среда от разстояние от 21.10.2021г

до 27.10.2021г. включително. Учениците от останалите паралелки се обучават присъствено.

- І а, І б, І в, ІІ а, ІІ б, ІІІ а, ІІІ б клас се обучават в електронна среда от разстояние от 28.10.2021г до

03.11.2021г. включително. Учениците от останалите паралелки се обучават присъствено.

Купони за храна

  Купони за обедното хранене ще се продават на 20.09.2021г. /понеделник/ и на 21.09.2021г. /вторник/ от 16:30ч до 17:30ч в стола на училището.

                                                                                                                                                От ръководството

Откриване на учебната година 2021-2022

         Уважаеми ученици и родители във връзка с откриването на новата учебна година, моля учениците да се явят в училище в подходящо за случая облекло в  8:50ч като заемат определените места за тях спазвайки необходимата дистанция помежду си. Тържеството ще започне в 9:00ч.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

 I ОУ "Св. княз Борис I" работи по проект "Равен достъп до училищно образование".

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved