Новини и съобщения

Подаване на документи за прием след 7 клас

 Подаването на документите за прием след 7 клас става в училище на ІІ етаж от 08:30ч. до 16:30ч. от 05.07.2021г. до 07.07.2021г. вкл. - І етап.

На 26 и 27.07.2021г. от 08:30 до 16:30ч е подаването на документите за ІІІ етап.

 

НВО 7клас

      Във връзка с НВО на седми клас по БЕЛ и математика, дните 16 и 18 юни 2021г. са неучебни за учениците от 1до 6 клас.

Седмокласниците трябва да са в училище за изпитите в 8:00ч.

Изложба на г-н Росен Германов от 4юни до 18юни

На 4.06.2021г.от 18,00ч. в градската галерия се открива изложба на икони на г-н Росен Германов. Тя ще продължи до 18.06.2021г. Всички ученици, учители, служители  и родители могат да посетят изложбата.

 На нашия колега, желаем успех!

 

График за обучение в електронна среда

Конкурс за рисунка посветен на патрона на училището

Обучение от 12.04.21г.

Пролетна ваканция

 

Съгласно заповед №09-2118/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката, пролетната ваканция е от 03.04.21г. до 11.04.2021г.

 

Учебните занятия започват на 12.04.2021 година.

 

Ирина Георгиева

 

Обучение на 01.04. и 02.04. 2021г.

Резултати на учениците от І - ІV клас от "Европейско кенгуру"

Отговори на задачите от "Европейско кенгуру"

Обучение в електронна среда за 1-7

Обучение в електронна среда от 22.03.2021. до 31.03.2021г. - Заповед

 

I Основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313, 510-317

e-mail: osnovno_1@abv.bg www.1ou-varna.com

 

 


Г Р А Ф И К

на обучението от разстояние в електронна среда

на учениците от І –VII клас през периода

от 22.03.2021 г – до 31.03.2021 г.

Час

 

 

Начален етап

І –ІV клас

ГЦОУД

І – ІV клас

Прогимназиален етап

V – VІІ клас

ГЦОУД

V клас

1

8:00 – 8:20

12:30 –12:50

8:00 – 8:30

13:00-13:30

2

8:40 – 9:00

13:00-13:20

8:40 – 9:10

13:40-14:10

3

9:20 – 9:40

13:30-13:50

9:20 – 9:50

14:20-14:50

 

Голямо междучасие

 

Голямо междучасие

 

4

10:10 – 10:30

14:10-14:30

10:10 – 10:40

15:10-15:40

5

10:50 – 11:10

14:40-15:00

10:50 – 11:20

15:50-16:20

6

11:30 – 11:50

15:10-15:30

11:30 – 12:00

16:30-17:00

7

 

 

12:10 – 12:40

 


 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на І Основно училище ”Свети княз Борис І” - гр. Варна

 

 

 

Ир. Г/НГ


Обучение в електронна среда за петокласниците

 
 

Първо основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313, 510-317

e-mail: osnovno_1@abv.bg www.1ou-varna.com

 

 

З А П О В Е Д

 

РД-07- 224

гр.Варна 17.03.2021 г.

 

На основание чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и

другите педагогически специалисти, заповед №РД 01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, заповед № РД01-794/17.03.2021г на директора на РЗИ - Варна и

решение на Областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID – 19 на територията на област Варна от 17.03.2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Учениците от V клас се обучават в електронна среда от разстояние от 18.03.2021г до 26.03.2021г. включително.

2.В училищната сграда, учителите използват оборудваните работни места в учителската стая, компютърен кабинет 203, кабинет 223, стая 108, класните стаи на

паралелките и кабинетите по учебни предмети.

Обучението се осъществява чрез електронната платформа G Suite, приложения Classroom и Meet, по седмичното разписание на паралелката. Учебните часове започват в

8:00 часа и са с продължителност 30 минути.

Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директор УД Първолета Николова.

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на Първо основно училище «Свети княз Борис І» - гр. Варна

Заповед на министъра за ОРЕС

Заповед на министъра за ОРЕС

 

 

ЛОГО 1-ВО ОСНОВНО С КОРОНА

I Основно училище „Свети княз Борис І”

гр.Варна, р-н ”Вл. Варненчик” тел.: 510-313,  510-317

       e-mail: osnovno_1@abv.bg                           www.1ou-varna.com

 

 

 

Г Р А Ф И К

на обучението на учениците от V –VII клас през периода  

от 15.03.2021 г – до 26.03.2021 г.

                                                                                                                                                               

Клас

 

 

Присъствено обучение

Обучение в електронна среда

V

-

15.03.2021 г – 17.03.2021 г

18.03.2021 г – 26.03.2021 г

-

VI

-

15.03.2021 г –26.03.2021 г

VII

-

15.03.2021 г – 26.03.2021 г

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на  І Основно училище ”Свети  княз Борис І” - гр. Варна

 

 

 

 

Честит 8 март!

 Поздравяваме с празника всички жени - учители, служители и майки на нашите ученици!

Желаем ви крепко здраве, обич и щастие! Бъдете все така грижовни и всеотдайни!

Няма по-скъп подарък от този направен от малките ръчички на нашите деца и ученици!

Благодарим на децата за хубавата изненада!

Честит 3 март!

Честит 3 март!

Баба Марта

            Честита баба Марта, скъпи ученици, родители, учители и служители!  Пожелаваме ви крепко здраве, щастие и пролетно настроение!

Присъствено обучение

 

Уважаеми родители,

 

           

Междусрочната ваканция за учениците е на 03.02.2021 година.

ІІ учебен срок започва от 04.02.2021година.

За учениците от І – ІV клас обучението е присъствено.

За учениците от V – VІІ клас обучението е присъствено в следните периоди:

- VІІ клас обучението е присъствено за периода 04.02.21г – 17.02.21г.

- VІ клас обучението е присъствено за периода 04.03.21г – 17.03.21г.

- V клас обучението е присъствено за периода 18.02.21г – 02.03.21г.

Извън този график обучението се провежда в електронна среда от разстояние.

 

 

Ирина Георгиева - директор

 

Пожелание за празниците

 

Екипът на І ОУ "Свети княз Борис І" Ви пожелава  весели празници и успешна 2021 година! Бъдете здрави!

 

Ирина Георгиева

 

Обучение на учениците след Нова година

 

Във връзка с заповед на здравния министър за борба с  COVID – 19 от 04.01.2021 год. учениците от V-VІІ клас остават на обучение от разстояние в електронна среда.

Разписание на часовете:

 

1.   8:00-8:30

2.   8:50-9:20

3.   9:50-10:20

4.   10:40-11:10

5.   11:30-12:00

6.   12:20-12:50

7.   13:10-13:40

Учебните часове са по седмичното разписание с продължителност 30 мин. и се провеждат в Classroom и Meet.

 

Коледна ваканция

 

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Коледната ваканция започва на 22.12.2020 година и приключва на 03.01.2021 година.

Учебните занятия започват на 04.01.2021 година от 8:00 часа. Учениците от І - ІV клас ще учат присъствено.

Седмично разписание 1-7 клас до 21.12.2020г.

 

 

 Във връзка с въвеждането на по-строги мерки  за борба с  COVID – 19 от 30.11.2020 год. до 21.12.2020г. учениците от І до VІІ клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда.

 

 

час

І-ІV клас

ГЦОУД І-ІV клас

V-VІІ клас

ГЦОУД V-VІ клас

1

8:00 – 8:20

12:30 – 12:50

8:00 – 8:30

13:00 – 13:30

2

8:40 – 9:00

13:00 – 13:20

8:40 – 9:10

13:40 – 14:10

3

9:20 – 9:40

13:30 – 13:50

9:20 – 9:50

14:20 – 14:50

4

10:10 – 10:30

14:10 – 14:30

10:10 – 10:40

15:10 – 15:40

5

10:50 – 11:10

14:40 – 15:00

10:50 – 11:20

15:50 – 16:20

6

11:30 – 11:50

15:10 – 15:30

11:30 – 12:00

16:30 – 17:00

7

 

 

12:10 – 12:40

 

 

 

Учебните часове са по седмичното разписание с продължителност 20 мин. за начален етап и 30 мин. за прогимназиален етап, провеждат се в Classroom и Meet.

 

Епидемиологичната обстановка в училище на 23 -27.11.

 

Уважаеми родители,

 

           

През изминалата седмица, 23 – 27.11.2020г в I ОУ „Св. княз Борис I”, гр. Варна нямаме информация за  регистрирани случаи на заразени ученици и учители с COVID – 19.

 

Ирина Георгиева - директор

 

Горещи телефонни линии на МОН за COVID 19

 

 

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа  на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуация на криза свързана с COVID-19“. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии: 0882078085 и тел.: 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 – 11:30 часа и 12:30 – 16:30 часа.

Епидемиологичната обстановка от 16.11 до 20.11.2020

 

Уважаеми родители,

            

През изминалата седмица, 16 – 20.11.2020г в I ОУ „Св. княз Борис I”, гр. Варна нямаме информация за  регистрирани случаи на заразени ученици. С положителен резултат  за COVID – 19  имаме 1 учител. Не се налага карантиниране на паралелки, тъй като болният колега не е бил на работа в последните  дни.

 

Ирина Георгиева - директор

 

Учебните часове в електронна среда за 5-7 клас

 

 Във връзка с решение на Областния кризисен щаб във Варна за борба с  COVID – 19 от 23.11.2020 год. до 30.11.2020г. учениците от VІ и VІІ клас остават на обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците от V клас преминават на обучение в ел. среда от 23.11.2020 г. до 06.12.2020г.

Разписание на часовете:

 

1.   8:00-8:30

2.   8:50-9:20

3.   9:50-10:20

4.   10:40-11:10

5.   11:30-12:00

6.   12:20-12:50

7.   13:10-13:40

Учебните часове са по седмичното разписание с продължителност 30 мин. и се провеждат в Classroom и Meet.

Информация за епидемиологичната обстановка

 

Уважаеми родители,

      

През изминалата седмица, 09 – 13.11.2020г в I ОУ „Св. княз Борис I”, гр. Варна нямаме информация за  регистрирани случаи на заразени ученици. С положителен резултат  за COVID – 19  имаме 1 учител. Не се налага карантиниране на паралелки, тъй като болният колега не е бил на работа в последните  дни.

 

Ирина Георгиева - директор

 

Обучение в присъствена форма

Обучение в електронна среда по музика и география за 5 клас

Важно! Нов график на часовете в електронна среда 6-7

 

От 16.11.2020 год. до 20.11.2020г.  за учениците от VІ и VІІ клас обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда при следното разписание:

 

1.   8:00-8:30

2.   8:50-9:20

3.   9:50-10:20

4.   10:40-11:10

5.   11:30-12:00

6.   12:20-12:50

7.   13:10-13:40

 

 

Информация за епидемиологичната обстановка в училище

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 6 ноември след обяд е регистриран учетел от нашия екип  с положителен тест  за  COVID – 19.

Своевременно сме информирали  РЗИ и  компетентните  институции.  Предприети са  всички мерки, съгласно Правилата  за работа на І ОУ „Свети княз Борис І” в условията на COVID – 19.

Днес  от 16,30 часа се извършва крайна дезинфекция в училищната сграда.

Обучението на ІІ а клас от днес до 15. ХІ 2020г.  ще се извършва в електронна среда от разстояние.  

 

Ирина Георгиева

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved