История на училището

ИСТОРИЯ

НА  І ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА

 

 

15.ІХ.1982 год.

Ден първи на новото училище „Яворов ІІ”

12. І.  1984 год. 

Нов дом за училището и ново име ОУ „Алеко Константинов”

1984/1985  год. 

Училището е най-голямото във Варна – с 58 паралелки, 2120 ученика и 108 учители

15.ІХ.1986 год.

Училището се разделя на две – ОУ”Ал. Константинов” -1 и ОУ “Ал.Константинов” – 2, по-късно именувано ОУ ”Професор Марин Дринов”

ІІІ. 1987 год.

Първият в района компютърен кабинет

1993 год.

-  Първите в района паралелки по хореография, информатика и английски език

-  „Гранд при” за хореографските паралелки на Европейския фолклорен фестивал

-   Въвеждане на индивидуални програми за обучение на деца със СОП

 

2003 год.

-  Републиканска титла за отбора по лека атлетика на Ученическите  спортни игри

-  Иницииране на районния конкурс „Децата на Владиславово рисуват”

-  Откриване на етнографска сбирка в училището

2005 год.

Първите паралелки с усилено изучаване на изобразително изкуство

15.ІХ. 2008 год.

Обединяване на училищата ОУ”Алеко Константинов” и ОУ”Професор Марин Дринов” в Първо основно училище – Варна

 

ЕДНО НОВО НАЧАЛО С ТРАДИЦИИ

 

Девиз:   Почтеност, толерантност, достойнство

 

ДИРЕКТОРИ

 

 

ОУ”Алеко Константинов” ОУ”Професор Марин Дринов”
1982 – 1995 год. Ценко Ценков 1986 -1987 год. Ренета Иванова
1995 – 1998 год. Владимир Панев 
1987 – 1989 год. Ангел Ангелов
1998 -  до сега    Ирина Георгиева 
1989 – 1998 год. Владислав Кръстев
  1998 – 2002 год. Галина Иванова
  2002 – 2005 год. Стоянка Велянова
  2005 – 2008 год. Йорданка Атанасова

 

 

ИСТОРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА…

            

   

 2009/2010 год.   

  

 Училищна научно-практическа конференция „Общуване без   агресия”

    Съорганизатор на І Пролетна национална конференция с международно участие „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия”

    І-во място в областните състезания за отбора по гражданска защита с ръководител Анелия Чолакова

    І-во място на зоналното състезание по лека атлетика – момичета,  ръководители   Стоян Радев и Янош Рашков

 

2010/2011 год.

     Работа по международен проект „За живот без храни – боклуци”,    сектор „Коменски”

     Ирена Аспарухова VІа кл. – І-во място на националния конкурс „Моята България”

 

2012 год.

    Участие с доклади и публикации в националната конференция „Стресът    професията на учителя”

 

2013 год.

     Участие на танцовия състав на училището с ръководители Валентин Василев и Деян Демирев в международен фолклорен фестивал в Турция

 

      І-во място на танцовия състав на ХІІІ международен конкурс „Изкуство и приятели”

 

2014 год.

       Голямата награда Златната лира на Орфей” за танцовия ансамбъл с     ръководители Валентин Василев и Деян Демирев на ХІV Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, Стара Загора

 

       Боян Добрев VІа кл. – златен медал в І-я кръг на Европейско състезание по роботика

 

       ІІІ-то място на републиканските игри по лека атлетика за момчета –   с    ръководители   Стоян Радев и Янош Рашков

 

2015 год.

       Богдалина Пеева ІІа кл. – І-во място на международния конкурсПриказка за  теб”

 

2015/2016 год.   

м.VІ.2016 год.

      Работа по международен проект „I gave what I had

 

      ІОУ става член на Асоциацията на централноевропейските  училища

 


В училището са работили и работят четирима учители с правителствени и трима с общински отличия.

Много са учениците, които през годините са печелили призови места на международни, национални и общински конкурси и състезания.

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved