Ръководство и администрация

Ръководство

 

Ирина Георгиева Петрова - директор


Даниела Димитрова Димитрова - заместник директор УВД

Първолета Мирчева Николова - заместник директор УВДАдминистрация

 

Добринка Коритарова - главен счетоводител

Елка Колева - ЗАС - касиер

Николинка Георгиева - технически секретар - домакин

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved