Обучение в електронна среда / Електронни уроци и презентации

Електронни уроци и презентации

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език - 7 клас - тема "Глагол" - изготвил Анелия Чолакова


 

МАТЕМАТИКА


Магематика - 5 клас - тема "Десетични дроби - обобщение" - изготвил - Николина Стоянова

Maтематика - 5клас - тема "Обобщение на темата делимост" - изготвил - Николина Стоянова

Maтематика - 6клас - тема "Едночлен" - изготвил - Здравка Рачева

Математика - 6 клас - тема "Модул" - изготвил - Здравка Рачева

Математика -7 клас - тема "Разлагане на многочлени" - изготвил - Радка Милева

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Физика - 8 клас - тема "Равновесие на телата" - изготвил Димитрина Ангелова

 Физика - 7 клас - тема " Подготвителен тест върху темата светлина" - изготвил Димитрина Ангелова

Физика - 7 клас - тема "Светлина и звук", обобщение - изготвил Димитрина Ангелова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИТ - 5 клас - "Компютърна текстообработка" - изготвил Димитрина Ангелова

 

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved