Новини и съобщения

Патронен празник


   

Честит празник на училището, уважаеми колеги, ученици, родители!

Благодаря Ви за професионализма, старанието и търпението, което проявявате в тези нелеки времена, когато човешкият дух е подложен на изпитание!

Уважаеми колеги, зная колко усилия Ви струват успехите на нашите ученици, зная как всеки ден се състезавате със себе си и доказвате, че можете да се справите с предизвикателството на времето! Гордея се с постиженията на всеки един от Вас!

Уважаеми родители, благодаря Ви за подкрепата! Без Вас не бихме могли да постигнем целите си – образовани и възпитани ученици, бъдещи достойни и успешни граждани!

Скъпи ученици, гордея с успехите ви! Радвам се, че се включвате с желание във всички училищни дейности.

Благодаря Ви, че обичате своето училище!

Желая здраве, силен дух, успехи и щастие!

 

Ирина Георгиева - директор

По случай празника в училището се организира конкурс за есе и стихотворение на тема "Моето училище" и конкурс за рисунка посветен на Св. княз Борис І. В конкурса участваха ученици от 1 до 7 клас. Най-добрите творби ще бъдат поместени в сайта.

Есе от Й. Хр. от 6б клас

Стихотворение на Д.Дж. от 5б

Стихотворение на Й. Хр. от 6б

Конкурс "Виж доброто в мен"

Във връзка с плана на комисията за превенция на училищния тормоз бе организиран конкурс на тема "Виж доброто в мен". Включиха се ученици от І до VІІ клас.

Благодарим на участниците за активността и творческия ентусиазъм.

Представяме част от рисунките, другите може да видите в раздел "Училището - територия на учениците" - "Изобразително изкуство".

Д.Д. 5б                                                             Г.И.3а                                                       Б.Т. 6б

Е.З. 4б                                       Ц.П.5б                                         А.И.4а

Г.Б 4а                              М.С. 2а                             С.Х.  2а                                             И.П. 5а

Изложба на макети

 Малките първокласници от Іа клас в часовете по технологии и предприемачество под ръководството на г-жа П.Т. изготвиха макети, с които украсиха входа и фоайето на училището.

Поздравления за прекрасните творби изготвени с много труд и майсторство!


 

Седмица на природо-математически дисциплини

 

 Днес 31.03.2021г. се проведе празника  "В света на природните науки" като част от седмицата на природо-математическите дисциплини. Събитието бе организирано в четири кръга в електронна среда. Първи кръг  - състезание "Минута е много", втори - представяне на проекти на учениците /кръстословици, табла, макети/, трети кръг - представяне на презентацията на 6б клас "Математиката в нашия живот" и последния кръг - игра с публиката - решаване на криптограма.

В първи кръг отборът на петокласниците "Нютон" /К.Р.и Ц.П. от 5б и С. и А. от 5а/, на шестокласниците "Питагор" /Й.Х. и З. от 6б и К и И от 6а/ и на седмокласниците "Менделеев"/ М. и Г.И. от 7а и К. и А. от 7б/ се състезаваха върху дванадесет въпроса от четири учебни дисциплини - математика, физика, химия и биология. Времето за отговор на всеки въпрос беше десет секунди. Тук силите бяха изравнени и отборите получиха максимален брой точки.

Във втори кръг отборна грамота получава 5б клас и индивидуални М. от 7а, К.Р., М.К., А.Н., М.Б., М.Г., и Д.Д. от 5б клас за съставени кръстословици.  Д.С. и Н.Д. от 5б клас и учениците от Іа клас изработили прекрасни макети в часовете по технологии и предприемачество с р-л г-жа П.Т. получават грамоти за най-добри макети.

В трети кръг отборна грамота печели 6б клас и индивидуална грамота получава Й.Х. за сглобяване и оформяне на груповата презентация.

В последния кръг - разшифроване на криптограмата победител стана П.Х. от 7б клас.

Благодарим на участниците за участието им и ги поздравяваме с чудесното представяне!

 

 

 

Българиада

  По традиция и тази година, въпреки извънредното положение в страната се проведе състезанието "Българиада" в електронна среда. То се състоя между два отбора - "Ерудити" и "Интелигенти". Проведе се в три кръга - Българска литература, история и география. Учениците се бяха подготвили и в трите области се представиха блестящо. Но както във всяко състезание има победител, в тази "Българиада" победител е отборът на "Ерудитите". В играта с публиката за "Топ географ" бе отличен 5б клас.

Честито на победителите!

  

Проектна дейност по ЧП в 5б клас

   Учениците от 5б клас в час по човекът и природата представиха и защитиха проекти на тема "Как да опазим въздуха чист?".  Предварително децата знаеха критериите за оценяване и бяха вложили много творчество и оригинални идеи в творбите си.

 

 

 

Ден на розовата фланелка

  На 24.02.2021г. в ІОУ "Св. княз Борис І" се проведе инициативата "Ден на розовата фланелка", залегнала в плана на координационния съвет за противодействие на тормоза в училище. Учители и ученици се включиха активно чрез изработването на информационни материали, постери, запознаване на учениците с тормоза и символиката на инициативата в час на класа, изработване и закачане на розова панделка, обличане на розова фланелка в знак на съпричастност към борбата с тормоза и насилието в училище.

                                               

                                                                4б                                                                                  4а

Проектна дейност в 3а

  Учениците от 3а клас с кл.р-л.В.Ив. изработиха и представиха в час по ЧП, проекти на тема "Животни обитаващи водата".

Поздравления за труда и любознателността!

 

 

Поклон пред Апостола

Малките ученици от ІОУ "Св. княз Борис І" изготвиха с много старание табла, които подредиха в класните си стаи послучай  Деня на Апостола.

 

                                   

Ето и таблата на ученици от 4б клас.

19.02 - поклон пред делото на Апостола

Поклон пред делото на Апостола

По случай 148 години от трагичната смърт на Васил Левски в училище се организира конкурс на тема "Познавам Апостола", за да почетем великия революционер. В конкурса се включиха ученици от първи до седми клас.

Разгледайте едни най-добрите рисунки.

 

Й.Хр. - 6б                       М.Г. - 7а                             Р.М. - Іб                               Д.Ф.- 4а

 

Н. - Іа                             А. - Іа                                  Б.М. - 4а                              Й.И. - 1б

 

    

     А.К.-1а                                         Б.М.- 4а                        И. А. - 4а                            

  

Г.Г - 4б

2.ІІ. Международенден на влажните зони

 През 1971г на 02.02. е учредена Международната конвенция за влажните зони в гр.Рамсар Иран, която цели опазването на тези изключително ценни екосистеми.

България е представена с 11 влажни зони. В нашия край са Дуранкулашкото и Шабленското езера.

Послучай 2.ІІ. РИОСВ - клон Варна организираха среща с децата от І клас. Разказаха им за животинския свят в двете езера. Беседваха на тема "Какво е необходимо за опазване на влажните зони?". Представиха презентация за богатството на  животинските видове в езерата.

Децата изслушаха с интерес беседата и активно се  включиха в разговора.

 В края на срещата децата получиха подаръци за участието си и грамота за класа.

 

                Един нов изпълнен с емоции ден за малките първокласници!

Знам и мога

 

На 23.01.2021г в  I  OУ “ Свети княз Борис I‘‘ – гр. Варна  се проведе училищен кръг на Национална олимпиада „Знам и мога“ за 4 клас.

Класирани за Общински кръг ученици:

1.      Р. М. - 4б

2.      И. А. - 4а

3.      Д. Д. - 4б

4.    

Желаем успех на класираните ученици!

 

Олимпиада по математика

 На 16.01.2021г. се проведе олимпиада по математика с ученици от четвърти, пети и шести класове. Най-добре се представиха учениците от шести клас Й.Х. и Зв.М.  с класен ръководител Й.Н. която е и техен учител по математика. Учениците се класираха за областния кръг на олимпиадата.

Гордеем се с нашите възпитаници и им пожелаваме успех на следващия кръг!

Откриване на учебната година

     Отново на училище! С трепет и нетърпение звънът на училищния звънец отново събра в двора на училището учениците на ІОУ "Св. княз Борис І". При взети мерки срещу COVID - 19 децата бяха щастливи да влязат в класните стаи. Най-радостни и развълнувани бяха малките първокласници и техните родители.

Поздравления поднесоха  дириктора на училището г-жа Ирина Георгиева и представител на родителите.

На добър час и успешна учебна година, скъпи ученици!

Завършване на седмокласниците

  Днес 02.07.2020г. изпратихме нашите седмокласници! Един випуск от класове с начални учители г-жа Даниела Овчарова, г-жа Валентина Попова и г-жа Иванка Георгиева и с класни ръководители в прогимназиален етап г-жа Здравка Рачева и г-жа Димитринка Тодорова - невероятни колективи отдадени на знанието и с изявена гражданска позиция. Доказателство за това са резултатите от НВО постигнати с помощта на госпожа Елка Ялнъзова и г-жа Здравка Рачева, както и високият годишен успех.

Тридесет и четири  процента от седмокласниците завършват с отлична диплома.

По традиция на този ден се връчва наградата "Ученик на годината", която тази година получи Младен Димитров - ученик от 7б клас, завършил с пълно отличие и активно участвал в живота на училището.

На всички седмокласници желаем успешно кандидатстване и хубаво лято!

 

  

 

24 май - най светъл празник за българския народ!

Светите братя Кирил и Методий създават уникална азбука призната в цял свят! Нека се гордеем, че сме българи!

 Честит празник!


24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

  Ръководството на 1ОУ "Св. княз Борис І" поздравява всички ученици, учители, служители и родители с настъпващия светъл празник. Пожелава им здраве и сили за успешно приключване на учебната година. Хубав празник!

Изпълнение на "Аз съм българче" от Мартина Стойчева.

 

Виртуална галерия по случай 24 май

В часа по изобразително изкуство учениците създадоха проекти във връзка с празника на науката и културата 24 май.

Представяме ви презентацията на Даниса Дишева от 7б клас.

Виртуална галерия

Конкурс "Нашия патрон"

В конкурса "Нашия патрон" по случай патронния празник на училището представяме най- добрите рисунки на нашите възпитаници.

 

   

 

 

 

 

Походът на книгите - изложба

"Уважаеми ученици, благодаря Ви за активното включване в училищните дейности, проведени в рамките на кампанията "Походът на книгите". За нас,  Вашите учители,  е удоволствие да се потопим в красивия свят на детското въображение. Ярките цветове на Вашите илюстрации, създават настроение и топлят душите ни.

Благодаря и на Вас, уважаеми родители, за подкрепата и съпричастността!

Светли празници! Бъдете здрави!

Ирина Георгиева"

 

 

 

 

 

 

 

Обучение на учители и родители

   На 01.03.2020г. в ІОУ "Св.княз БорисІ"" се проведе квалификационно обучение на учители и родители на тема "Успешни стратегии на взаимодействието семейство-училище". Обучението е в изпълнение на училищния План за взаимодействие между училищната общност и родителите, както и в изпълнение на Концепцията на РУО - Варна за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите.

  Лекторът - Доцент Ицка Дерижан, доктор по педагогика, зам. ректор на Югозападния университет представи съвременните тенденции в развитието на отношенията учител - ученик - родител с акцент върху разбирането на преживяванията, очакванията и мотивацията на трите страни участници в образователно - възпитателния процес.

Медалист от математическо състезание

         Ученикът от Іа клас Калоян Краев с класен ръководител Петя Тончева завоюва второ място на математическия турнир "Иван Салабашев" в гр. Варна.

         Гордеем се с нашия възпитаник и му пожелаваме успехи в образованието и науката!

Олимпиади

     За областния кръг на олимпиадите по астрономия, физика, химия и математика се класираха следните ученици:

По астрономия - Йоана от 5б кл., Мериан, Габриела и Йоана от 6а кл.

По физика - Пресиян и Василена от 7а кл.

По химия - Василена и Велина от 7а кл.

По математика - Йоана от 5б, Анелия и Даниса от 7б

Шахматен турнир

    На 18.12.2019г. се проведе щахматен туртир между ученици от пети и шести клас. С много желание петокласниците се включиха в уроците по шах с ръководител Моника Тодорова. Победител в турнира стана Виктор Личев от 5а клас.

Коледна трапеза

 В седмицата преди Коледа учениците от ІОУ "Св. княз Борис І" се състезаваха за най-добре украсена класна стая. Децата от начален етап подредиха кътове на тема "Коледната трапеза в миналото", а големите "Съвременна Коледа". Комисия с председател г-н Росен Германов, г-жа Ирина Георгиева - директор на училището, г-жа Даниела Димитрова - заместник директор и представител на ученическия съвет оцени в три категории украсата.

І категория - "Най-близо до традициите" - ІІІа, ІІІб и ІVа клас

ІІ категория - " Най-стилна украса" - Іа, ІІа, VІІа клас

ІІІ категория - " Най-добра идейна насоченост" - ІІб, VІа, Vа клас

Благодарим на учениците, техните родители и ученическия съвет за креативността и съдействието!

   

  

 

  

 

Национална седмица на четенето

   Във връзка с националната седмица на четенето /09.12.-13.12.2019г/ ученици от VІа клас с класен ръководител г-жа Анелия Чолакова посетиха подготвителната група в ІОУ"Св.княз Борис І" за да прочетат приказки на децата. С изключителен интерес малките възпитаницина училището слушахапоучителните и забавни приказки, а след товабеседваха с какичките за своите любими герои.

 

 

Коледен базар

     

Благодарим на всички родители и ученици за участието в коледния благотворителен базар! 

На 09.12.2019г  запалихме коледната елха и открихме коледния благотворителен базар. Ученическият съвет под ръководството на г-жа Валентина Иванова организира събитието и помогна за украсата и продажбата на експонатите. Участваха ученици от първи до седми клас с много интересни и красиви творби.

 

 

"Българиада" 2019

  На 27.11.2019г. се проведе традиционното състезание "Българиада", което имаше за цел да разпали българския дух у децата. В оспорвана битка се впуснаха два отбора - "Ерудити" и "Интелигенти", включващи представители на всички паралелки от пети до седми клас. Учениците се състезаваха в няколко кръга по български език и литература, история и география. Организаторите на събитието госпожа Елка Ялнъзова, Ваня Тренева и Нели Николова включиха и публиката в състезанието. На първо място се класира отборът на ерудитите, а на второ на интелигентите. Грамоти раздаде председателят на журито господин Росен Германов.

 

 

Ден на християнското семейство

            Учениците от начален етап проведоха тържество  за Деня на християнското семейство - 21 ноември.  Със стихове и песни - посветени на семейството, децата изразиха своето отношение към светостта на християнския празник.

 
WebDev: RGS-bg.com
© Copyright 2009 www.1ou-varna.com · All Rights Reserved